Update Trấn Phái 2022

1. Danh Hiệu Phi Phong THẦN THOẠI:

Danh Hiệu Mức tài phú
PP Trấn Thiên
 • Đạt 2.000.000 Tài phú
 • PP Phong Vân
 • Đạt 2.300.000 Tài phú
 • PP Thần Thoại
 • Đạt 2.400.000 Tài phú
 • 2. Kỹ năng Trấn Phái Thuý Yên Kiếm + Võ Đang Khí:

  3. Ngoại Trang 2022:

  4. Phi Phong Cũ mà mới ^^:

  5. Nút Thao tác Nhanh:

  6. Gộp Kỹ năng Kinh Mạch thành 10 cấp:

  7. Kỹ năng thú cưỡi:

  Trân Trọng!!!

  Chúc Toàn thể Anh Em Sức Khoẻ - Chơi Game VUI VẼ!!