Thời Quang Điện:

Thông tin

Tương truyền Âm Dương Gia là phái nghiên cứu các nội dung thần bí như ngũ hành, tuần hoàn, bát quái ... Và Âm Dương Thời Quang Điện là một trong những nơi thần bí nhất của Âm Dương Gia. Đại Tư Mệnh của Âm Dương Gia nắm quá khứ, Thiếu Tư Mệnh thì biết được tương lai, chỉ có Âm Dương Gia mới hiểu hết tuần hoàn của thiên đạo. Bởi vì lẽ đó nên từ đời Tần đến nay, rất nhiều kẻ muốn nắm giữ những bí ẩn nơi Âm Dương Thời Quang Điện để thay đổi số mệnh của mình.

Giới thiệu

 • Âm Dương Thời Quang Điện được mở cả ngày.
 • Thời gian tham gia phó bản là 60 phút.
 • Nhân sĩ có thể tham gia phó bản 01 lần/Ngày.
 • Khi tham gia sẽ nhận được Kim nguyên bảo Tiểu + Đại + Nguyên Liệu Hoạt động Thất Thái Võng .

Kiếm Thế

Bản đồ Âm Dương Thời Quang Điện

Điều kiện tham gia

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

NPC Sự Kiện

 • Vị trí: Ba Lăng Huyện (210/222).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Thời Quang Điện.
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân sĩ đạt cấp 100 trở lên đã gia nhập môn phái và trong trạng thái tổ đội.
  • Phải có Thời Quang Lệnh.
Kiếm Thế
 • Điều kiện nhận Thời Quang Lệnh:
  • Nhân vật muốn tham gia phó bản phải có điểm Uy Danh trong Top 500 mỗi tuần.
  • Gia tộc của nhân vật muốn tham gia phó bản thuộc Top 30 bảng xếp hạng Uy Danh mỗi tuần.
 • Nơi nhận: NPC Quan Quân Nhu Nghĩa Quân tại các thành thị, thôn trấn.
 • Thời gian nhận: sau 12h00 thứ Ba hàng tuần.
 • Lưu ý: Mỗi lần nhận được 02 Thời Quang Lệnh.

Phần thưởng

  • Hoàn thành nhiệm vụ phó bản Thời Quang Điện nhận được 20 Thất Thái Võng. Lúc Vượt ải Mở bảo rương nhận được: Kim Nguyên Bảo Tiểu + Đại

Boss trong phó bản

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Boss tầng 01 Vương Di Phong

Xung quanh nhất nộ vì hồng nhan, ngăn chặn thành công Vương Di Phong biết thông tin Tiểu Nguyệt chết, tránh bi kịch tàn sát trong đêm.

Kiếm Thế

Boss tầng 02 Viên Thiên Canh

Ngược dòng lịch sử gặp thiếu nữ Võ Mị Nương, tiêu diệt Viên Thiên Canh, giải cứu Mị Nương.

Kiếm Thế

Boss tầng 03 Tiểu Thái Giám

Ngược dòng thời gian gặp mình lúc nhỏ, tiêu diệt Tiểu Thái Giám, bảo vệ Vương Gia.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Boss tầng 04 Tử Hiên, Trác Phi Phàm và Nạp Lan Chân

Vượt trận tâm ma cứu Dương Ảnh Phong đang bị nhốt, đánh bại Trác Phi Phàm, Tử Hiên, Na Lan Chân trong trận.

Kiếm Thế

Boss tầng 05 Đại Tư Mệnh

Tiêu diệt Đại Tư Mệnh rời khỏi Thời Quang Điện.