Thần Trùng Trấn:

Thông tin

Sử sách có ghi rằng, Thần Trùng Trấn vốn là một di tích thần bí nơi chiến tuyến Mông Cổ Tây Hạ. Theo các tiền bối, nơi đây như chợ phiên ở biên cương, tốt xấu lẫn lộn, tiểu thương kinh doanh nhiều loại trân bảo kỳ vật. Nhưng cũng có cao nhân nhận định, đây là nơi ma đạo hoành hành, hút thần khí của các bậc kỳ tài võ học hòng luyện thành tuyệt kỹ ma pháp, chờ ngày hùng bá thiên hạ... Những ý kiến bất đồng đang gây nên những cuộc tranh luận khắp các tửu quán trà lâu, khiến quần hùng quyết tâm truy tìm sự thật...

Giới thiệu

 • Thời gian hoạt động: Cả ngày.
 • Thời gian tham gia phó bản Thần Trùng Trấn là 90 phút.
 • Nhân sĩ có thể tham gia phó bản 01 lần / ngày (Bằng lệnh bài Tích Si Tỏa-Thần Trùng Trấn).
 • Khi Vượt ải thành công có thể mua Trang bị ở SHOP (Bằng Thất Thái võng).

  Kiếm Thế

Điều kiện tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Vị trí: Thôn Ba Lăng Huyện --> NPC Sự Kiện (214,210).
 • Chức năng: Đội trưởng đối thoại với NPC Sự Kiện để nhận lệnh bài Tích Si Tỏa-Thần Trùng Trấn để tham gia .
 • Điều kiện tham gia:
  • 1 Tổ đội tối thiểu 2 người tham gia!!!.
  • Nhân sĩ phải có Tích Si Tỏa - Thần Trùng Trấn trong hành trang.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Nơi nhận: NPC Sự Kiện tại Ba Lăng Huyện.
 • Thời gian nhận:Mỗi ngày
 • Lưu ý:
  • Mỗi lần nhận được 01 Tích Si Tỏa - Thần Trùng Trấn.
  • Tích Si Tỏa - Thần Trùng Trấn có hạn sử dụng kể từ lúc nhận là 4h đồng hồ.

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Tổ đội đến NPC sự kiện Ba Lăng Huyện, đội trưởng đối thoại với NPC để vào Thần Trùng Tích Xưa.
 • Sau đó đội trưởng mở Thần Trùng Trấn, các thành viên trong đội phải có Tích Si Tỏa - Thần Trùng Trấn mới có thể vào phó bản.
 • Thần Trùng Trấn có tất cả 05 ải.
Ải 01: Tiêu diệt Xích Hầu
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt hết quái Trinh Sát dọc đường đi.
 • Dọc đường đi có một số Kiếm Môn cản đường, phải có nhân sĩ giẫm lên đóm lửa (vị trí ngẫu nhiên) trên mặt đất để mở Kiếm Môn.
 • Nếu Kiếm Môn chưa mở mà có nhân sĩ xông qua Kiếm Môn thì quái sẽ xuất hiện ngày càng nhiều và sức mạnh quái cũng tăng đáng kể.
Ải 02: Tiêu diệt Mộc Đạc Lạc
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt Boss Mộc Đạc Lạc.
 • Thành viên trong tổ đội đối thoại với NPC Cô Nương Đi Đường để mở Boss Mộc Đạc Lạc.
 • NPC Dân Thường sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong quá trình chiến đấu. Nếu tiêu diệt nhầm NPC Dân Thường sẽ khiến đồng đội tử vong.
Ải 03: Tinh Hà Dị Thú
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt Tinh Hà Dị Thú.
 • Sau khi đánh bại Mộc Đạc Lạc, tổ đội và Mộc Đạc Lạc tiếp tục lên đường sẽ nhìn thấy Tinh Hà Dị Thú.
Ải 04: Cửu Thế Tinh Bàn
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Đánh bại Phong Hựu Cư Sĩ và hộ tống đến địa điểm chỉ định.
 • Sau khi tiêu diệt dị thú tiếp tục tiến về phía trước, đối thoại với NPC Phong Tụ Cư Sĩ, trên mặt đất xuất hiện 5 ngọn đèn, nhân sĩ phải nhớ kỹ vị trí của 5 ngọn đèn này.
 • Sau vài giây, trên mặt đất sẽ xuất hiện rất nhiều đèn, phải tìm và mở đúng 5 ngọn đèn xuất hiện lúc nãy thì sẽ gọi ra được Phong Hựu Cư Sĩ.
 • Khi mở đèn, nếu mở sai quá 3 lần thì sẽ đối thoại lại NPC Phong Tụ Cư Sĩ và mở lại từ đầu. Trong quá trình mở đèn sẽ có quái xuất hiện cản trở, phải nhanh chóng tiêu diệt quái mới có thể tiếp tục mở, nếu không quái sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, không thể mở được.
 • Sau khi Phong Hựu Cư Sĩ bị tiêu diệt, phải mở lại 05 ngọn đèn khác một lần nữa.
 • Sau khi mở đèn sẽ có nhiều quái nhỏ xuất hiện, lúc này không cần chiến đấu, có Cư Sĩ đích thân giải quyết. Sau đó tổ đội hộ tống Cư Sĩ về Thần Trùng Trấn, trên đường gặp Boss Thủ Lĩnh Truy Binh cản trở, phải tiêu diệt Boss này mới có thể tiếp tục lên đường.
Ải 05: Thác Đác Phù Anh
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt Boss Thác Đác Phù Anh.
 • Khi sinh lực của Boss Thác Đác Phù Anh còn dưới 50%, Boss sẽ tung các chiêu thức với sát thương cực mạnh. Mỗi chiêu thức có một phương pháp hóa giải tương ứng.

Phần thưởng

Rương Bạc
 • Mỗi lần qua ải sẽ xuất hiện Rương Bạc trên mặt đất. Các thành viên trong tổ đội tập trung xung quanh Rương Bạc. Khi đó một thành viên bất kỳ trong đội mở Rương Bạc để tiếp tục sang ải tiếp theo. Số người trong tổ đội càng nhiều thì phần thưởng nhận được càng cao.
 • Mở Rương Bạc, nhân sĩ sẽ nhận được các vật phẩm (ngẫu nhiên số lượng và loại vật phẩm) sau:
Phần thưởng
Kim Nguyên Bảo (Tiểu)
Kim Nguyên Bảo (Đại)
Hoàn thành nhiệm vụ Thần Trùng Tích Xưa
 • Sau khi vượt qua tất cả các ải, hoàn thành nhiệm vụ Thần Trùng Tích Xưa, tổ đội tìm NPC Sự Kiện để nhận Thất Thái Võng x20.

Kiếm Thế

 • Dùng Thất Thái Võng Mua Vật phẩm tại SHOP HOẠT ĐỘNG -- NPC Trang Bị
Phần thưởng
Chú văn Huyết Ngọc
Rương Trang Bị Đồng Hành
Rương Phi phong
Vũ Khí Hạo Thiên
Nguyên liệu các loại

Kiếm Thế

Lưu ý

Tất cả phần thưởng đều khóa và không hạn sử dụng.