Nhiệm vu hàng ngày

Sự kiện 30 tháng 04:Từ ngày: 25/04 - 15/05/2022

Túi chứa nguyên liệu Event:

Hướng dẫn
Túi nguyên liệu sự kiện: Nhận từ các hoạt động
 • Bạch Hổ đường: 25 túi / 1 ải
 • Tiêu dao cốc: 20 túi / 1 ải
 • Nhiệm vụ ngày 10 túi / 1 nhiệm vụ
 • Tống Kim: Top tống kim nhận túi
Lưu ý: Top Tống kim nhận được
 • Top 1: Nhận 30 túi
 • Top 2: Nhận 20 túi
 • Top 3: Nhận 10 túi
 • Top 4-10: Nhận 5 túi
Mở túi nguyên liệu ra nhận được:
 • Chất Dẫn
 • Mồi lửa
 • Kim Long Thạch Thô

Nguyên liệu Event:

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
 Chất Dẫn  1
 Mồi lủa  1
 Kim Long thạch Thô  1

Ghép Kim Long Thạch Hoàn Mỹ:

Hướng dẫn
Ghép Kim Long Thạch Hoàn Mỹ
 • 1 chất dẫn
 • 1 mồi lửa
 • 1 Kim long thạch thô
 • 50v đồng thường
Ghép Ngũ Sắc Thạch (FREE)
 • 1 chất dẫn
 • 1 mồi lửa
 • 1 Kim long thạch thô

Phần thưởng khi sử dụng Kim Long Thạch Hoàn Mỹ:

Hướng dẫn
Ăn Ngũ Sắc Thạch (FREE) Nhận được random quà sau: Tối đa 5000 cái
 • 1 Huyết Ngọc tỉ lệ 5%
 • 1 Thất Thái Võng tỉ lệ 10%
 • 500.000 Exp tỉ lệ 35%
 • 1 Tỷ Exp tỉ lệ 30%
 • 1 Linh tê ngọc tỉ lệ 10%
 • 1 Rương Trang Bị Đồng Hành tỉ lệ 5%
Ăn Tinh Thạch Hoàn Mỹ: Nhận được random quà sau: Tối đa 10000 cái
 • 1 Huyết Ngọc tỉ lệ 10%
 • 1 Thất Thái Võng tỉ lệ 15%
 • 1 Tỷ Exp tỉ lệ 50%
 • 1 Linh tê ngọc tỉ lệ 15%
 • 1 Rương Trang Bị Đồng Hành tỉ lệ 10%
Ăn đủ Tinh Thạch Hoàn Mỹ Nhận được:
 • Túi sự kiện 10000: Nhận 200 Huyết Ngọc + 100000 Tiền Du Long

Trân Trọng!!!

Chúc Toàn thể Anh Em Sức Khoẻ - Chơi Game VUI VẼ!!