« Nạp Thẻ »

« Khuyến Mãi 50% Chuyển Khoản Open Server Minh Giáo»

Nhập những kí tự bạn thấy vào ô bên dưới !

Nạp Thẻ Ngay Để Nhận Nhiều Đặt Quyền Nào !

Khuyến mãi

Mệnh Giá Số đồng nhận được
100.000 VNĐ 1 ức đồng
200.000 VNĐ 2 ức đồng
500.000 VNĐ 5 ức đồng
1000.000 VNĐ 10 ức đồng
2000.000 VNĐ 20 ức đồng
3000.000 VNĐ 30 ức đồng
Các mốc tiếp theo Nhận đồng tương ứng

Ghi chú: Mốc nạp sẽ được nhận Tích Lũy, Đồng trong người tối đa được 20 ức.. Tránh nhận quá số đồng gây Âm đồng....