Tống Kim


Phần Thưởng

  • - Kinh nghiệm
  • - Đồng, KNB
  • - Nguyên Liệu Hệ Thống

Thời gian: Thứ 7, Chủ Nhật Hàng Tuần

  • - Chiếm Lãnh Thổ Nhận KNB Đại
  • - 1 Lãnh Thổ Nhân 1000v / 1 Bang
  • - Chốt Phần Thưởng Vào Thứ 2 Hàng Tuần.. Bang Chủ INBOX ADMIN Nhận Quà