Kiếm Thế Bản Trấn Phái 2021


Hướng Dẫn Tân Thủ Tham Gia Game


Nhận Code ở NPC hổ trợ - Phượng Tường

1. Code chung:

+ Nhận 3000 Chiến thần

+ Nhận Thú cưỡi Du Long Cấp 10

2. Code Facebook: Inbox Facebook ADMIN https://www.facebook.com/KiemTheTranPhai2020/

+ Kích hoạt Các tính năng F1

+ Nhận 24 cây vũ khí Đằng Long

+ Nhận 1 Rương Pháp Bảo Skill Trấn Phái

+ Nhận Nhẫn Cưới Free

+ Nhận Đồng hành 6 Skill

+ Nhận Ngoại trang 7 ngày

+ Nhận Chân Nguyên 7 ngày

+ Nhận Bí Bảo 7 ngày