Mặt Nạ


I.Cách Sở Hữu Mặt nạ: Nhận khi tạo nhân vật

II.Nguyên Liệu Hệ Thống: Tỉ lệ thành công 100%