Chiến Trường Tống Kim


Phần Thưởng

  • - Kinh nghiệm
  • - Đồng Khóa
  • - Bạc
  • - Lênh Bài Tiêu Dao Cốc

Thời gian: Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận