Hệ Thống Vũ Khí Thần Sa


I.Các Dòng Thần Sa

Mỗi dòng thần sa đều sẽ mức điểm tối đa và tối thiểu các bạn cần lưu ý

II.Nguyên liệu nâng cấp.

Thu thập từ các hoạt động, săn boss.