Quân Doanh


(Loại bỏ 2 phó bản phức tạp chỉ còn Bác Man Sơn - Hoạt động cấp 90) 3 lần/ngày

Phần Thưởng(không khóa)

  • - Hoàn Thành NV: 2 Huyền Tinh/Lần.