Phúc Lợi Thẻ Nạp

Nạp thẻ qua các phương thức sau

Phương thức Hướng dẫn Khuyến mãi
  Bandking
  Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
  700%
  Ví Momo
  Chuyển tiền qua Ví Momo
  700%
  Thẻ cào
  Nạp Trực tiếp qua Webs Hoặc Inbox ADMIN
  600%
  Viettel Pay
  Chuyển tại đại lý Viettel
  700%

Thông tin chuyển khoản

Phương thức Chủ tài khoản Số tài khoản
  Vietcombank
  Nguyễn Minh Tuấn
  0771000572423
  Ví Momo
  Nguyễn Minh Tuấn
  0981324567
  Viettel Pay
  Nguyễn Minh Tuấn
  9704 2292 0261 1005

Tỉ lệ nạp thẻ (Đã bao gồm khuyến mãi)

Mệnh Giá Số đồng nhận được Khuyến mãi 600%
  100.000 VNĐ
  1000 vạn đồng
  6000 vạn đồng
  200.000 VNĐ
  2000 vạn đồng
  1 ức 2 đồng
  500.000 VNĐ
  5000 vạn đồng
  3 ức đồng
  1000.000 VNĐ
  1 ức đồng
  6 ức đồng
  2000.000 VNĐ
  2 ức đồng
  12 ức đồng
  3000.000 VNĐ
  3 ức đồng
  18 ức đồng
  Các mốc tiếp theo
  Nhận đồng tương ứng
  Km 600% đồng

Mốc Nạp Khuyến mãi

Mốc nạp Phần thưởng
  100.000 VNĐ
 • 10k Sách Huấn Luyện Kỹ năng ngựa
 • 10k Mãnh ghép ngựa
 • 10k Thuần dưỡng đơn
 • 10k Căn cốt đơn
 • 10k Mãnh ghép luân hồi ấn
 • 10k Mãnh già lam kinh
 • 10k Bảo châu sơ
 • 10k Kinh mạch toàn thư
 • 10k Mảnh ghép Thú cưng
 • 10k Linh Khí
 • 100 cam sành
 • 05 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Thành Viên Thân Thiết
 • Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)

   200.000 VNĐ
 • Kích hoạt các Kỹ năng F1
  (Cố Vấn, Phụng Hoàng,Bảo Châu,Thần Khí, Pháp Sư, Thiên Tướng)
 • 01 Rương Phi Phong vĩnh viễn (Tùy chọn)
 • 20k Sách Huấn Luyện Kỹ năng ngựa
 • 20k Mãnh ghép ngựa
 • 20k Thuần dưỡng đơn
 • 20k Căn cốt đơn
 • 20k Mãnh ghép luân hồi ấn
 • 20k Mãnh già lam kinh
 • 20k Bảo châu sơ
 • 20k Kinh mạch toàn thư
 • 20k Mảnh ghép Thú cưng
 • 20k Linh Khí
 • 200 cam sành
 • 10 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Đồng
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 500.000 VNĐ
 • 50k Sách Huấn Luyện Kỹ năng ngựa
 • 50k Mãnh ghép ngựa
 • 50k Thuần dưỡng đơn
 • 50k Căn cốt đơn
 • 50k Mãnh ghép luân hồi ấn
 • 50k Mãnh già lam kinh
 • 50k Bảo châu sơ
 • 50k Kinh mạch toàn thư
 • 50k Mảnh ghép Thú cưng
 • 50k Linh Khí
 • 500 cam sành
 • 25 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Bạc
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 1000.000 VNĐ
 • 100k Sách Huấn Luyện Kỹ năng ngựa
 • 100k Mãnh ghép ngựa
 • 100k Thuần dưỡng đơn
 • 100k Căn cốt đơn
 • 100k Mãnh ghép luân hồi ấn
 • 100k Mãnh già lam kinh
 • 100k Bảo châu sơ
 • 100k Kinh mạch toàn thư
 • 100k Mảnh ghép Thú cưng
 • 100k Linh Khí
 • 1000 cam sành
 • 50 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Vàng
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 2000.000 VNĐ
 • 200k Sách Huấn Luyện Kỹ năng ngựa
 • 200k Mãnh ghép ngựa
 • 200k Thuần dưỡng đơn
 • 200k Căn cốt đơn
 • 200k Mãnh ghép luân hồi ấn
 • 200k Mãnh già lam kinh
 • 200k Bảo châu sơ
 • 200k Kinh mạch toàn thư
 • 200k Mảnh ghép Thú cưng
 • 200k Linh Khí
 • 2000 cam sành
 • 100 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Bạch Kim
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 3000.000 VNĐ
 • 300k Sách Huấn Luyện Kỹ năng ngựa
 • 300k Mãnh ghép ngựa
 • 300k Thuần dưỡng đơn
 • 300k Căn cốt đơn
 • 300k Mãnh ghép luân hồi ấn
 • 300k Mãnh già lam kinh
 • 300k Bảo châu sơ
 • 300k Kinh mạch toàn thư
 • 300k Mảnh ghép Thú cưng
 • 300k Linh Khí
 • 3000 cam sành
 • 150 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 1
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 4000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 7
 • 200 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 2
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 5000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 7
 • 01 Đồng hành 10 kỹ năng
 • 250 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3
  • 6000.000 VNĐ
 • 500.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
 • 300 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3
  • 7000.000 VNĐ
 • 1.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
 • 350 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3
  • 8000.000 VNĐ
 • 1.500.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
 • 400 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3
  • 9000.000 VNĐ
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
 • 450 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3
  • 10000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 9
 • 500 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4
  • 11000.000 VNĐ
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
 • 500 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3
  • 12000.000 VNĐ
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
 • 500 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3
  • 13000.000 VNĐ
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
 • 500 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3
  • 14000.000 VNĐ
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
 • 500 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3
  • 15000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Liên đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Yêu Đái đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Giày đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Bội đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Nón đồng hành Cấp 10
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4
  • 16000.000 VNĐ
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 2000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4
  • 17000.000 VNĐ
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 3000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4
  • 18000.000 VNĐ
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 4000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4
  • 19000.000 VNĐ
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 5000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4
  • 20000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 10
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4
  • 21000.000 VNĐ 22000.000 VNĐ 23000.000 VNĐ 24000.000 VNĐ
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 5000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4
  • 25000.000 VNĐ
 • Kích hoạt bát mạch Kỳ Kinh Cấp 10
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 5000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4