Hoạt Động Boss Hoàng Kim

Thông tin

Boss thế giới là hoạt động không thể thiếu cho các nhân sĩ cài cuốc.
tham gia càn nhiều, càn có cơ hội mang về cho mình rất nhiều phần quà hấp dẫn như sau.

Cứ mỗi 1 giờ sẽ xuất hiện [1] Boss Hoàng Kim tại máp chỉ định (vị trí random).
ác boss bắt đầu xuất hiện từ: 04 giờ sáng đến boss cuối ngày là 23 giờ 00 phút.!

Lưu ý:

Boss sẽ tự biến mất sau khoản thời gian boss xuất hiện là 30 phút.
ạn và đồng đội cần tiêu diệt mục tiêu trong 30 phút, nếu không Boss sẽ rời đi.

Thông Tin Boss Hoàng Kim:

Tên Boss Random (3 đến 5 vị trí) Thời Gian
  Hoàn Nhan Tông Hàn
  Tàn Tích Cung A Phòng
  04h00
  14h00
  Phong Ấn Lôi Kim
  Lương Sơn Bạc
  05h00
  15h00
  Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng
  Thần Nữ Phong
  06h00
  16h00
  Hắc Ma Vương
  Tàn Tích Dạ Lang
  07h00
  17h00
  Random 3 Boss:
  Hỏa Kỳ Lân
  Lam Kỳ Lân
  Hắc Kỳ Lân
  Lương Sơn Bạc
  08h00
  18h00
  Ái Tân Giác La Đa Đạc
  Mông Cổ Vương Đinh
  09h00
  19h00
  Hoắc Khứ Bệnh
  Nguyệt Nha Tuyền
  10h00
  20h00
  Tầng Thủy Hoàng-Di Hành
  Tàn tích Cung A Phòng
  11h00
  21h00
  Phản Đồ Môn Phái
  Thiếu Lâm Phái
  12h00
  22h00
  Nữ Thích Khách
  Tàn Tích Dạ Lang
  13h00
  23h00

Phần Thưởng Săn Boss Hoàng Kim (Toàn Bộ Boss)

Thưởng Giết Boss Phần Thưởng Random
  01 Kim Nguyên Bảo Đại
  1 Rương trang bị đồng hành (Random Set 4 5 6)
  1 Bùa Bảo Toàn
  200 mãnh ghép mặt nạ + dị dung thạch
  20 rương mãnh ghép ngựa
  Kim nguyên bảo tiểu
  Kim nguyên bảo trung
  Túi chứa nguyên liệu
  Túi chứa Linh hồn thú cưng
  Linh tê
  Tiền Du Long Cát
  Tiền Chiến Thần
  Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung
  Bản đồ Vạn Hoa Cốc
  Lệnh Bài Triệu Hồi Boss
  Bùa Bảo Toàn

Phần Thưởng Tần Thủy Hoàng (Tầng Lăng 5)

Thưởng Giết Boss Phần Thưởng Random Thời Gian
  100 Vạn Đồng Thường
  5 Rương Mảnh Ghép (Lớn)
  (nhận rate 100 mảnh ghép)
  Kim nguyên bảo tiểu
  Kim nguyên bảo trung
  Túi chứa nguyên liệu
  Túi chứa Linh hồn thú cưng
  Linh tê
  Tiền Du Long Cát
  Rương đá hồn thạch
  Rương mãnh ghép ngựa
  Tiền Chiến Thần
  15h30
  22h30

Hướng Dẫn Hoạt Động Hàng Ngày Kiếm Thế

Thời Gian Hoạt Động
00h00 Bạch Hổ Đường Cao (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
01h00 Bạch Hổ Đường Cao + Tống Kim
02h00 Bạch Hổ Đường + Boss Cao Thủ 55 75
03h00 Bạch Hổ Đường Cao
04h00 Bạch Hổ Đường Cao
04h00 Boss Hoàn Nhan Tông Hàn map 115 Tàn tích cung A Phòng
05h00 Bạch Hổ Đường Cao
05h00 Boss Phong Ấn Lôi Kim map 115 Lương Sơn Bạc
06h00 Bạch Hổ Đường Cao
06h00 Boss Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng map 115 Thần Nử Phong
07h00 Bạch Hổ Đường Cao
07h00 Boss Hắc Ma Vương map 115 Tàn Tích Dạ Lăng
07h30 Đoạt Bảo Rương Map Đào Hoa Nguyên
08h00 Boss Hỏa Kỳ Lân Map 115 Lương Sơn Bạc
09h00 Boss Ái Tân Giá Đa Lạc map 115 Mông Cổ Vương Đình
09h00 Lửa Trại Phượng tường
09h30 Đoạt bảo rương Map 115 Đào Hoa Nguyên
09h30 Bạch Hổ Đường + Boss Cao Thủ 55 75
10h00 Boss Hoắc Khứ Bệnh map 115 Nguyệt Nha Tuyền
10h00 Bạch Hổ Đường Cao
10h30 Đoạt Bảo Rương Map Đào Hoa Nguyên
11h00 Bạch Hổ Đường Cao + Tống Kim
11h00 Boss Tần Thủy Hoàng Duy Hành map 115 Tàn tích cung A Phòng
12h00 Bạch Hổ Đường Cao
12h00 Boss Phản Đồ Môn Phái map Thiếu Lâm Phái
12h30 Boss Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng(Tàn Tích Cung A Phòng) + Tiêu Dao Cốc
13h00 Bạch Hổ Đường Cao + Tống Kim + Tiêu Dao Cốc
13h00 Boss Nử Thích Khách Map 115 Tàn tích dạ lang
13h30 Tiêu Dao Cốc
14h00 Tiêu Dao Cốc
14h00 Boss Hoàn Nhan Tông Hàn map 115 Tàn tích cung A Phòng
14h00 Lửa Trại Phượng tường
14h30 Tiêu Dao Cốc
15h00 Tống Kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
15h00 Boss Phong Ấn Lôi Kim map 115 Lương Sơn Bạc
15h30 Tần Thủy Hoàng (Tần Lăng 5) + Tiêu Dao Cốc
15h32 Boss Hoàng Kim 55 75 95
16h00 Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
16h00 Boss Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng map 115 Thần Nử Phong
16h30 Tiêu Dao Cốc
17h00 Tống Kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
17h00 Boss Hắc Ma Vương map 115 Tàn Tích Dạ Lăng
17h30 Tiêu Dao Cốc
17h30 Đoạt bảo rương Map 115 Đào Hoa Nguyên
17h32 Boss Hoàng Kim 55 75 95
18h00 Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
18h00 Boss Hỏa Kỳ Lân Map 115 Lương Sơn Bạc
18h30 Tiêu Dao Cốc
19h00 Phó bản Lâu Lan
19h00 Tống Kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
19h00 Boss Ái Tân Giá Đa Lạc map 115 Mông Cổ Vương Đình
19h00 Lửa Trại Phượng tường
19h30 Hoạt Động Nhặt Quả Hoàng Kim
20h00 Boss Hoắc Khứ Bệnh map 115 Nguyệt Nha Tuyền
20h30 Đoạt Bảo Rương Map Đào Hoa Nguyên
21h00 Tống Kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
21h00 Boss Tần Thủy Hoàng Duy Hành map 115 Tàn tích cung A Phòng
21h30 Tiêu Dao Cốc
22h00 Tiêu Dao Cốc
22h00 Boss Phản Đồ Môn Phái map Thiếu Lâm Phái
22h30 Tần Thủy Hoàng (Tần Lăng 5) + Tiêu Dao Cốc
22h30 Đoạt bảo rương Map 115 Đào Hoa Nguyên
22h32 Boss Hoàng Kim 55 75 95
23h00 Boss Nử Thích Khách Map 115 Tàn tích dạ lang
23h00 Lửa Trại Phượng tường
23h00 Tống Kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc