Hướng Dẫn tân thủ

Khuyến mãi thẻ nạp và mốc nap Chuẩn bị đón tết Trung thu: Từ 07/09-15/09/2021

Mốc nạp Khuyến mãi Phần Thưởng
  1 Triệu VNĐ
  50% đồng
 • - Nhận thêm 50 huyết ngọc
  2 Triệu VNĐ
  50% đồng
 • - Nhận thêm 100 huyết ngọc
  3 Triệu VNĐ
  50% đồng
 • - Nhận thêm 150 huyết ngọc
  4 Triệu VNĐ
  50% đồng
 • - Nhận thêm 200 huyết ngọc
  5 Triệu VNĐ
  100% đồng
 • - Nhận thêm 250 huyết ngọc
 • - Nhận 1 Pet 3 SKILL tùy chọn
  Lưu ý: Các mốc nạp trên chỉ được nhận thêm ngoài giá trị nạp cũ..
  Ví dụ: Nap 1m cũ vẫn nhận được 40 ngọc và được hưởng thêm các mốc trên