Hướng Dẫn tân thủ

1. Hướng Dẫn Nhận CODE tại NPC Hổ Trợ:

CODE Mã CODE Phần Thưởng
  Code Chung
  Free Tại Npc
 • - Nhận 3000 Chiến thần
 • - Nhận Thú cưỡi Du Long Cấp 10
  Code Share
  Inbox Fanpage Game để nhận
 • - Kích hoạt Các tính năng F1
 • - Nhận 24 cây vũ khí Đằng Long
 • - Nhận 1 Rương Pháp Bảo Skill Trấn Phái
 • - Nhận Nhẫn Cưới Free
 • - Nhận Đồng hành 6 Skill
 • - Nhận Ngoại trang 7 ngày
 • - Nhận Chân Nguyên 7 ngày
 • - Nhận Bí Bảo 7 ngày

2. Nâng cấp Vũ khí đằng long

Hướng dẫn
Nhận Vũ khí đằng long:
 • Từ Code Share
 • Xem hướng dẫn tại đây: Vũ khí đằng long
 • 3. Pháp Bảo Trấn Phái

  Hướng dẫn
  Nhận được:
  • Từ code Facebook
  • Hoặc Mua từ NPC cửa hàng - shop Pháp Bảo Trấn phái
  Nâng cấp cần:
  • 1 Pháp bảo trấn phái
  • 20 Kim nguyên bảo đại
  • 05 bùa bảo toàn
  • 10.000 mãnh ghép pháp bảo
  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  4. Nâng cấp mặt nạ

  Hướng dẫn
  Nhận mặt nạ:
 • Từ Code Share
 • Xem hướng dẫn tại đây: Nâng cấp mặt nạ
 • 5. Hệ thống phi phong

  Hướng dẫn
  Nhận được từ rương Phi Phong ngũ hành:
  • Shop Du Long tại NPC cửa hàng (Thành chính)
  • Mốc Nạp 200k VNĐ
 • Xem hướng dẫn tại đây: Hệ thống Phi phong
 • 6. Hệ thống Trang Bị Đồng Hành

  Hướng dẫn
  Nhận được từ rương Trang bị đồng hành:
  • Shop Du Long tại NPC cửa hàng (Thành chính)
  • Tiêu diệt boss 115
 • Xem hướng dẫn tại đây: Hệ thống trang bị Đồng Hành
 • 7. Tín vật Nhẫn Cưới

  Hướng dẫn
  Kích Hoạt tín vật:
  • Cần Nhẫn cưới BẠC (Nhận được Khi nhập code facebook)
  • Hoặc NPC nâng cấp mục Tín Vật
  Nâng cấp cần:
  • Nhẫn bạch kim: Tín vật 3 sao Cần 5000 vạn đồng
  • Nhẫn vàng: Tín vật 6 sao Cần 5000 vạn đồng
  • Nhẫn kim cương: Tín vật 10 sao Cần 5000 vạn đồng
  Lưu ý:
 • Nâng Cấp Từng Cấp Nhẫn Không Nên Sử Dụng Luôn, HÃY NÂNG LÊN NHẪN KIM CƯƠNG RỒI SỬ DỤNG,
 • (Tránh Trường Hợp Mặc Nhẫn Vào --> Dẫn Đến Không có Nhẫn Để Nâng Cấp Lên Cao)
 • 8. Hệ thống Chuyển sinh

  Hướng dẫn
  Điều kiện chuyển Sinh
  • Từ 1-9 level yêu cầu 160: Nhận được 25 điểm tiềm năng
  • Từ 10-49 level yêu cầu 170: Nhận được 20 điểm tiềm năng
  • Từ 50-99 level yêu cầu 180: Nhận được 15 điểm tiềm năng
  • Từ 100-149 level yêu cầu 190: Nhận được 10 điểm tiềm năng
  • Từ >150 level yêu cầu 200: Nhận được 5 điểm tiềm năng
  Danh hiệu chuyển sinh

  9. Nâng cấp Thú cưỡi

  Hướng dẫn
  Nhận Thú cưỡi Du long:
 • Từ Code Share
 • Xem hướng dẫn tại đây: Nâng cấp Thú Cưỡi VIP
 • 10. Luân Hồi Ấn

  Hướng dẫn
  Hướng dẫn:
  • Cấp 1: Cần 1000 Luân hồi ấn + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 2: Cần 1000 Luân hồi ấn + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 3: Cần 1000 Luân hồi ấn + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 4: Cần 2000 Luân hồi ấn + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 5: Cần 2000 Luân hồi ấn + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 6: Cần 5000 Luân hồi ấn + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 7: Cần 10000 Luân hồi ấn + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 8: Cần 15000 Luân hồi ấn + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 9: Cần 20000 Luân hồi ấn + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 10: Cần 40000 Luân hồi ấn + 2 KNB Đại + 1Bùa bảo toàn
   Tỉ lệ thành công: 100%
  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  11. Nâng cấp Ấn VIP

  Hướng dẫn
  Nâng cấp từ Luân Hồi Ấn:
 • Xem hướng dẫn tại đây: Nâng cấp Ấn VIP
 • 12. Già Lam Kinh

  Hướng dẫn
  Hướng dẫn:
  • Cấp 1: Cần 1000 già lam kinh + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 2: Cần 1000 già lam kinh + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 3: Cần 1000 già lam kinh + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 4: Cần 2000 già lam kinh + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 5: Cần 2000 già lam kinh + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 6: Cần 5000 già lam kinh + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 7: Cần 10000 già lam kinh + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 8: Cần 15000 già lam kinh + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 9: Cần 20000 già lam kinh + 2 KNB Đại + 1 Bùa bảo toàn
  • Cấp 10: Cần 40000 già lam kinh + 2 KNB Đại + 1Bùa bảo toàn
  Tỉ lệ thành công: 100%
  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  13. Nâng cấp Bí Kíp Thất Truyền

  Hướng dẫn
  Nâng cấp từ Già Lam Kinh:
 • Xem hướng dẫn tại đây: Nâng cấp Bí Kíp Thất Truyền
 • 14. Bảo Châu

  Hướng dẫn
  Kích Hoạt: Cần có 200 KNB Đại
  Nâng cấp:
  • Cấp 2: Cần 2000v + 20000 Mãnh ghép bảo châu sơ (90%)
  • Cấp 3: Cần 2000v + 30000 Mãnh ghép bảo châu sơ(80%)
  • Cấp 4: Cần 2000v + 40000 Mãnh ghép bảo châu sơ(70%)
  • Cấp 5: Cần 2000v + 50000 Mãnh ghép bảo châu sơ(60%)
  • Cấp 6: Cần 2000v + 60000 Mãnh ghép bảo châu sơ(50%)
  • Cấp 7: Cần 2000v + 70000 Mãnh ghép bảo châu sơ(40%)
  • Cấp 8: Cần 2000v + 80000 Mãnh ghép bảo châu sơ(30%)
  • Cấp 9: Cần 2000v + 90000 Mãnh ghép bảo châu sơ(20%)
  • Cấp 10: Cần 2000v + 100000 Mãnh ghép bảo châu sơ(10%)

  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  15. Kỹ năng ngựa

  Hướng dẫn
  Nâng cấp cần:
  • 1 KNB Đại
  • 5000 Sách kỹ năng thú cưỡi
  Thuộc tính kỹ năng:
  • Kỹ năng Trường Sinh: Tăng Sinh lực
  • Kỹ năng Diên Thọ: Tăng hiệu suất phục hồi SL + NL
  • Kỹ năng Càn Thiền: Xác suất bị trạng thái ngũ hành
  • Kỹ năng Thiết giáp: Kháng tất cả
  • Kỹ năng Lãng Đào Sa: Chịu sát thương chí mạng [HOT]
  • Kỹ năng Diệu mã: Tỉ lệ đánh trúng
  • Kỹ năng Dương mã: Thời gian bị trạng thái ngũ hành
  • Kỹ năng Phục Hổ Thức: Chí mạng + Tấn công chí mạng[HOT]
  • Kỹ năng Hỏa Bạo Viêm: Phát huy lực tấn công cơ bản
  • Kỹ năng Kim lợi nhãn: Phát huy lực tấn công kỹ năng
  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  16. Cố Vấn

  Hướng dẫn
  Kích Hoạt cần:
  • 200 Kim nguyên bảo đại
  • Hoặc mốc nạp 200k VNĐ
  Nâng cấp cần:
  • 1-10: Cần 10 Kim nguyên bảo đại
  • 11-60: Cần 20 Kim nguyên bảo đại

  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  17. Thú Cưng và kỹ năng thú cưng

  Hướng dẫn
  Kích Hoạt cần:
  • Code Share
  • Free Khi nhận trứng thú cưng

 • Xem hướng dẫn tại đây: Thú Cưng
 • 18. Thần Khí

  Hướng dẫn
  Kích Hoạt cần:
  • 200 KNB Đại
  • Hoặc mốc nạp 200k VNĐ
  Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
  • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
  • Cần 50.000 Mãnh ghép linh khí

  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  19. Pháp Sư

  Hướng dẫn
  Kích Hoạt cần:
  • 200 KNB Đại
  • Hoặc mốc nạp 200k VNĐ
  Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
  • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
  • Cần 50.000 Mãnh ghép linh khí

  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  20. Thần Binh

  Hướng dẫn
  Kích Hoạt cần:
  • 5000 vạn đồng
  • 50.000 mãnh ghép bảo châu sơ
  Nâng cấp:
  • Cấp 2: Cần 200v + 2000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 90%)
  • Cấp 3: Cần 200v + 3000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 80%)
  • Cấp 4: Cần 200v + 4000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 70%)
  • Cấp 5: Cần 200v + 5000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 60%)
  • Cấp 6: Cần 200v + 6000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 50%)
  • Cấp 7: Cần 200v + 7000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 40%)
  • Cấp 8: Cần 200v + 8000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 30%)
  • Cấp 9: Cần 200v + 9000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 20%)
  • Cấp 10: Cần 200v + 10000 Mãnh ghép bảo châu sơ (Tỉ lệ 10%)
  Kích Hoạt Thần Binh Vô Hạ
  • Đủ 9 Thần Binh Level 7 Sẽ Kích hoạt được Thần Binh vô hạ Level 7
  • Đủ 9 Thần Binh Level 8 Sẽ Kích hoạt được Thần Binh vô hạ Level 8
  • Đủ 9 Thần Binh Level 9 Sẽ Kích hoạt được Thần Binh vô hạ Level 9
  • Đủ 9 Thần Binh Level 10 Sẽ Kích hoạt được Thần Binh vô hạ Level 10

  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  21. Hầu Vương

  Hướng dẫn
  Kích Hoạt cần:
  • 200 KNB Đại
  • Hoặc mốc nạp 200k VNĐ
  Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
  • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
  • Cần 50.000 Mãnh ghép Già Lam kinh

  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  22. Phụng Hoàng

  Hướng dẫn
  Kích Hoạt cần:
  • 200 KNB Đại
  • Hoặc mốc nạp 200k VNĐ
  Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
  • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
  • Cần 50.000 Mãnh ghép Linh Khí

  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  23. Thiên Tướng

  Hướng dẫn
  Kích Hoạt cần:
  • 200 KNB Đại
  • Hoặc mốc nạp 200k VNĐ
  Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
  • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
  • Cần 50.000 Mãnh ghép Già Lam Kinh

  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)

  24. Kỹ năng bang

  Hướng dẫn
  Kích Hoạt cần:
  • 200 KNB Đại
  Nâng cấp cần: Tối đa 60 cấp
  • Cần 20 Kim nguyên bảo đại
  • Cần 50.000 Mãnh ghép Linh hồn thú cưng

  Nâng cấp tại Lò Lữa Cường Hóa (Thành chính)