Hoạt Động Trấn phái

Thông tin

Hoạt động Ingame bao gồm các hoạt động của Kiếm Thế.
oạt động càng nhiều, càng có cơ hội mang về cho mình rất nhiều phần quà hấp dẫn như sau.

1. Nhiệm vụ hàng ngày

Hướng dẫn
Nhận nhiệm vụ:
 • Npc hoạt động - Thành Chính
 • Xem hướng dẫn tại đây: Nhiệm Vụ hàng ngày
 • 2. Rương vừa đẹp vừa cao quý 6677

  Hướng dẫn
  Nhận nhiệm vụ:
 • Npc hoạt động - Thành Chính
 • 1 tuần mở 50 rương
 • Rương 6677 Đổi được Trang bị đồng hành 6 + KNB
 • 2. Thương Hội

  Hướng dẫn
  Nhận nhiệm vụ:
 • Npc Thương Hội
 • 1 tuần mở 1 Q
 • 10Q nhận 100 Vạn Bạc, 01 Kim nguyên bảo Đại
 • 20Q nhận 200 Vạn Bạc, 01 Kim nguyên bảo Đại
 • 30Q nhận 300 Vạn Bạc, 01 Kim nguyên bảo Đại
 • 40Q nhận 400 Vạn Bạc, 02 Kim nguyên bảo Đại
 • 3. Phó bản Lâu Lan

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia: 19h00 hàng ngày:
 • Tham gia tại: Npc hoạt động - Thành Chính
 • Xem hướng dẫn tại đây: Phó bản lâu lan
 • 4. Công Thành đại chiến

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia: 19h50 Thứ 5 hàng tuần
 • Tham gia tại: Npc Tượng Quang Danh - Thành Chính
 • Xem hướng dẫn tại đây: Công thành Chiến
 • 5. Nhặt Quả Hoàng Kim + Đoạt Bảo Rương

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia: Hàng ngày
 • Nhặt quả Hoàng Kim:19h30
 • Xem hướng dẫn tại đây: Hoạt động nhặt quả Hoàng Kim
 • Đoạt Bảo Rương: 09h30, 17h30, 22h30
 • Xem hướng dẫn tại đây: Hoạt động Đoạt Bảo Rương
 • 6. Nhận thưởng Online ở Tu luyện châu

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia: cả ngày
  • Lần 1: 50 vạn đồng khóa
  • Lần 2: 20000 mãnh ghép Linh khí + 50 Exp đại
  • Lần 3: 20000 mãnh ghép Bảo châu + 100 Exp đại
  • Lần 4: 200 tiền du long + 150 Exp đại + 150 chiến thần
  30 phút nhận 1 lần, tối đa 4 lần

  7. Tưới cây nhận quà

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia:
  • Từ 09h00-09h15
  • Từ 15h00-15h15
  • Từ 17h00-17h15
  • Từ 20h00-20h15
  Phần thưởng random: Linh tê ngọc, Bùa bảo toàn, tiền du long

  8. Trồng cây hái quả:

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia: cả ngày
  • Mua hạt giống ở Shop Trân
  • Gieo hạt giống ở thành chính
  Phần thưởng: Nguyên liệu nâng cấp, Bùa bảo toàn, tiền du long, Rương đồng hành

  9. Vận Tiêu + Đào Quặng

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia: Hàng ngày
 • Vận Tiêu: Nhận Cuốc và Quà
 • Xem hướng dẫn tại đây: Hoạt động Vận Tiêu
 • Đoạt Bảo Rương: 09h30, 17h30, 22h30
 • Xem hướng dẫn tại đây: Hoạt động Đào Quặng = Cuốc Khi vận tiêu
 • 10. Thông Tin Boss Hoàng Kim:

  Tên Boss Random (3 đến 5 vị trí) Thời Gian
  Hoàn Nhan Tông Hàn Tàn Tích Cung A Phòng 04h00
  14h00
  Phong Ấn Lôi Kim Lương Sơn Bạc 05h00
  15h00
  Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng Thần Nữ Phong 06h00
  16h00
  Hắc Ma Vương Tàn Tích Dạ Lang 07h00
  17h00
  Random 3 Boss:
  Hỏa Kỳ Lân
  Lam Kỳ Lân
  Hắc Kỳ Lân
  Lương Sơn Bạc 08h00
  18h00
  Ái Tân Giác La Đa Đạc Mông Cổ Vương Đinh 09h00
  19h00
  Hoắc Khứ Bệnh Nguyệt Nha Tuyền 10h00
  20h00
  Tầng Thủy Hoàng-Di Hành Tàn tích Cung A Phòng 11h00
  21h00
  Nữ Thích Khách Tàn Tích Dạ Lang 13h00
  23h00

  11. Phần Thưởng Săn Boss Hoàng Kim (Toàn Bộ Boss)

  Thưởng Giết Boss Phần Thưởng Random
  01 Kim Nguyên Bảo Đại
  1 Rương trang bị đồng hành (Random Set 4 5 6)
  1 Bùa Bảo Toàn
  200 mãnh ghép mặt nạ + dị dung thạch
  20 rương mãnh ghép ngựa
  Kim nguyên bảo tiểu
  Kim nguyên bảo trung
  Túi chứa nguyên liệu
  Túi chứa Linh hồn thú cưng
  Linh tê
  Tiền Du Long Cát
  Tiền Chiến Thần
  Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung
  Bản đồ Vạn Hoa Cốc
  Lệnh Bài Triệu Hồi Boss
  Bùa Bảo Toàn

  12. Hoạt động Boss thế giới: 45 75 95

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia:
  • Thời gian: 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
  Phần thưởng gồm
  • Boss 95: Random Kim nguyên bảo Đại or Trung or Tiểu + Nguyên liệu nâng cấp ...
  • Boss 75: Nhận 07 Kim nguyên bảo Trung or Tiểu + + Nguyên liệu nâng cấp ...
  • Boss 45: Nhận 05 Kim nguyên bảo Trung or Tiểu + Nguyên liệu nâng cấp ...
  Nguyên liệu nâng cấp gồm: Rương mãnh ghép, túi chứa nguyên liệu....

  13. Hoạt động Tống Kim

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia:
  • Thời gian: 01h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h00, 21h00, 23h00 Hàng Ngày.
  Phần thưởng gồm
  • Top 1: Nhận 03 KNB Đại + chiến thần + NL nâng cấp ...
  • Top 2: Nhận 02 KNB Đại + chiến thần + NL nâng cấp ...
  • Top 3: Nhận 01 KNB Đại + chiến thần + NL nâng cấp ...
  • Top >4: Nhận 01 KNB trung + chiến thần + NL nâng cấp ...
  Ôm trụ Tống Kim nhận được: quà random
  • Tiền du long
  • Chiến thần
  • Rương đá trấn phái
  • Rương mãnh ghép
  Nguyên liệu nâng cấp gồm: Bảo châu, linh khí

  14. Hoạt động Tiêu dao cốc

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia:
  • Thời gian: Từ 0h00 -02h00 và từ 12h30-21h00 Hàng Ngày.
  Phần thưởng vượt ải thành công nhận được
  • 06 vạn đồng thường
  • Nguyên liệu ngựa
  • Nguyên liệu mặt nạ
  • Linh tê ngọc
  • Nguyên liệu thú cưng
  • Nguyên liệu pháp bảo
  Nhận được khi vượt ải thành công....

  15. Hoạt động Loạn Phái

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia:
  • Thời gian: từ 19h30 - 20h30 Thứ 5 hàng tuần.
  Phần thưởng nhận được
  • Top 1: Nhận 2000v ...
  • Top 2: Nhận 1500v ...
  • Top 3-4: Nhận 1000v ...
  • Top 4-16: Nhận 500v ...

  16. Hoạt động Bạch Hổ Đường

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia:
  • Thời gian: từ 12h00 - 21h00 Hàng Ngày.
  Phần thưởng vượt ải thành công nhận được
  • 03 vạn đồng thường
  • Kinh nghiệm
  • Nguyên liệu bảo châu
  • Nguyên liệu kinh mạch
  • Nguyên liệu mặt nạ
  • Linh tê ngọc
  • Nguyên liệu thú cưng
  • Nguyên liệu pháp bảo
  • Nguyên liệu già lam kinh
  • Túi mãnh ghép + chiến thần
  Nhận được khi vượt ải thành công....

  17. Hoạt động Săn hải tặc

  Hướng dẫn
  Thời gian tham gia:
  • Cả ngày.
  Phần thưởng nhận được
  • Kim nguyên bảo tiểu
  • Rương chứa đá trấn phái
  • Kinh nghiệm
  Nhận được khi vượt ải thành công....

  18. Phần Thưởng Tần Thủy Hoàng (Tần Lăng 5)

  Thưởng Giết Boss Phần Thưởng Random Thời Gian
  100 Vạn Đồng Thường
  5 Rương Mảnh Ghép (Lớn)
  (nhận rate 100 mảnh ghép)
  Kim nguyên bảo tiểu
  Kim nguyên bảo trung
  Túi chứa nguyên liệu
  Túi chứa Linh hồn thú cưng
  Linh tê
  Tiền Du Long Cát
  Rương đá hồn thạch
  Rương mãnh ghép ngựa
  Tiền Chiến Thần
  15h35
  22h35

  Hướng Dẫn Hoạt Động Hàng Ngày Kiếm Thế

  Thời Gian Hoạt Động
  00h00 Bạch Hổ Đường Cao (Báo Danh Trước Khi bắt đầu)
  01h00 Bạch Hổ Đường Cao + Tống Kim
  02h00 Bạch Hổ Đường + Boss Cao Thủ 55 75
  03h00 Bạch Hổ Đường Cao
  04h00 Bạch Hổ Đường Cao
  04h00 Boss Hoàn Nhan Tông Hàn map 115 Tàn tích cung A Phòng
  05h00 Bạch Hổ Đường Cao
  05h00 Boss Phong Ấn Lôi Kim map 115 Lương Sơn Bạc
  06h00 Bạch Hổ Đường Cao
  06h00 Boss Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng map 115 Thần Nử Phong
  07h00 Bạch Hổ Đường Cao
  07h00 Boss Hắc Ma Vương map 115 Tàn Tích Dạ Lăng
  07h30 Đoạt Bảo Rương Map Đào Hoa Nguyên
  08h00 Boss Hỏa Kỳ Lân Map 115 Lương Sơn Bạc
  09h00 Boss Ái Tân Giá Đa Lạc map 115 Mông Cổ Vương Đình
  09h00 Lửa Trại Phượng tường
  09h30 Đoạt bảo rương Map 115 Đào Hoa Nguyên
  09h30 Bạch Hổ Đường + Boss Cao Thủ 55 75
  10h00 Boss Hoắc Khứ Bệnh map 115 Nguyệt Nha Tuyền
  10h00 Bạch Hổ Đường Cao
  10h30 Đoạt Bảo Rương Map Đào Hoa Nguyên
  11h00 Bạch Hổ Đường Cao + Tống Kim
  11h00 Boss Tần Thủy Hoàng Duy Hành map 115 Tàn tích cung A Phòng
  12h00 Bạch Hổ Đường Cao
  12h00 Boss Phản Đồ Môn Phái map Thiếu Lâm Phái
  12h30 Boss Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng(Tàn Tích Cung A Phòng) + Tiêu Dao Cốc
  13h00 Bạch Hổ Đường Cao + Tống Kim + Tiêu Dao Cốc
  13h00 Boss Nử Thích Khách Map 115 Tàn tích dạ lang
  13h30 Tiêu Dao Cốc
  14h00 Tiêu Dao Cốc
  14h00 Boss Hoàn Nhan Tông Hàn map 115 Tàn tích cung A Phòng
  14h00 Lửa Trại Phượng tường
  14h30 Tiêu Dao Cốc
  15h00 Tống Kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
  15h00 Boss Phong Ấn Lôi Kim map 115 Lương Sơn Bạc
  15h30 Tần Thủy Hoàng (Tần Lăng 5) + Tiêu Dao Cốc
  15h32 Boss Hoàng Kim 55 75 95
  16h00 Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
  16h00 Boss Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng map 115 Thần Nử Phong
  16h30 Tiêu Dao Cốc
  17h00 Tống Kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
  17h00 Boss Hắc Ma Vương map 115 Tàn Tích Dạ Lăng
  17h30 Tiêu Dao Cốc
  17h30 Đoạt bảo rương Map 115 Đào Hoa Nguyên
  17h32 Boss Hoàng Kim 55 75 95
  18h00 Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
  18h00 Boss Hỏa Kỳ Lân Map 115 Lương Sơn Bạc
  18h30 Tiêu Dao Cốc
  19h00 Phó bản Lâu Lan
  19h00 Tống Kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
  19h00 Boss Ái Tân Giá Đa Lạc map 115 Mông Cổ Vương Đình
  19h00 Lửa Trại Phượng tường
  19h30 Hoạt Động Nhặt Quả Hoàng Kim
  20h00 Boss Hoắc Khứ Bệnh map 115 Nguyệt Nha Tuyền
  20h30 Đoạt Bảo Rương Map Đào Hoa Nguyên
  21h00 Tống Kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc
  21h00 Boss Tần Thủy Hoàng Duy Hành map 115 Tàn tích cung A Phòng
  21h30 Tiêu Dao Cốc
  22h00 Tiêu Dao Cốc
  22h00 Boss Phản Đồ Môn Phái map Thiếu Lâm Phái
  22h30 Tần Thủy Hoàng (Tần Lăng 5) + Tiêu Dao Cốc
  22h30 Đoạt bảo rương Map 115 Đào Hoa Nguyên
  22h32 Boss Hoàng Kim 55 75 95
  23h00 Boss Nử Thích Khách Map 115 Tàn tích dạ lang
  23h00 Lửa Trại Phượng tường
  23h00 Tống Kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc