Đua Top Open

Đua top chuyển sinh Openbeta: Từ ngày 09/05 - 19/05/2021

Top Nhân vât Phần thưởng
Top 1 VõTắcThiên 126 lân
Nhận 10 ức đồng
Top 2 zIRONMANz 118 lân
Nhân 7 ức đồng
Top 3 HoaTuyet 102 lần
Nhận 5 ức đồng
Top 4 CongAnXa 93 lần
Nhận 2 ức đồng
Top 5 TâyMônKhánh 84 lần
Nhận 2 ức đồng
Top 6 ĐạiTướng 81 lần
Nhận 2 ức đồng
Top 7 BạchCốtTinh 78 lần
Nhận 2 ức đồng
Top 8 ĐạiKaXóm 77 lần
Nhận 2 ức đồng
Top 9 Chó7Món 75 lần
Nhận 2 ức đồng
Top 10 QuầnĐùiHoa 74 lần
Nhận 2 ức đồng