Hướng Dẫn Cài Đặt Game


Update Game - Cập nhật các UPDATE của Game

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Pacth Game 18/07/2021 (Link Google) 02Mb Download

Pacth Game 3,5Gb của Game - Quan Trọng Update Event (Khi đã có Pak VNG)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Pacth Game 14/07/2021 (Link media) 3.5Gb Download

Bản FULL KiemTheTranPhai.Com (Lưu ý: Download xong cần UPDATE thêm FILE 1.9Gb Trên)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Sever Trấn Phái Full 14/07/2021- (Link Google) 10.0Gb Download

AutoUpdate của VinaGame

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Tool C++ 05Mb Download
AutoUpdate VinaGame 10Mb Download

Hướng dẫn cài đặt Game khi đã có PAK VinaGame

III. Video Hướng Dẩn Cài Đặt Game Khi Đã Có Pak VinaGame