Hướng Dẫn Cài Đặt Game


Pacth Game 2,0Gb của Game - Quan Trọng Update Event (Khi đã có Pak VNG)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Pacth Game 15/04/2022 2.0Gb Download

Bản FULL KiemTheTranPhai.Com (Lưu ý: Download xong cần UPDATE thêm FILE 1.9Gb Trên)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Sever Trấn Phái Full 15/04/2022 10.0Gb Download

AutoUpdate + Tool Hổ Trợ

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
AutoUpdate của Game 05Mb Download
Tool C++ 05Mb Download

III. Video SKill Trấn Phái

IV. Hướng dẫn cài đặt Game khi có PAK VNG: