Hướng Dẫn Cài Đặt Game


AutoUpdate Game Kiếm Thế Trấn Phái

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
AutoUpdate 14/06/2020 10Mb Download

Pacth Update 1.6Gb của Game - Quan Trọng Update Event (Khi đã có Patch của Game)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Update Game 08/08/2020 (Link Google) 1.6Gb Download
Update Game 08/08/2020 (Link Dự Phòng) 1.6Gb Download

Patch Game 1.3Gb- Quan Trọng Cần Có (Khi đã có Pak Vinagame)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Patch Game(Link Google) 1.30GB Download
Patch Game (Link Dự Phòng) 1.30GB Download

Bản FULL KiemTheTranPhai.Com (Lưu ý: Download xong cần UPDATE thêm FILE 300Mb Trên Cùng)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Sever Trấn Phái Full 03/08/2020- (Link Google) 9.0Gb Download
Sever Trấn Phái Full 03/08/2020- (Link Google Dự Phòng) 9.0Gb Download
Sever Trấn Phái Full 03/08/2020- (Link Google Dự Phòng) 9.0Gb Download
Sever Trấn Phái Full 03/08/2020- (Link Google Dự Phòng) 9.0Gb Download

III. Video Hướng Dẩn Cài Đặt Game