Hướng Dẫn Cài Đặt Game


Pacth Game 3,5Gb của Game - Quan Trọng Update Event (Khi đã có Pak VNG)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Pacth Game 21/06/2021 (Link media) 3.5Gb Download

Bản FULL KiemTheTranPhai.Com (Lưu ý: Download xong cần UPDATE thêm FILE 1.9Gb Trên)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Sever Trấn Phái Full 03/05/2021- (Link Google) 10.0Gb Download

AutoUpdate của VinaGame

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
AutoUpdate VinaGame 10Mb Download

Hướng dẫn cài đặt Game khi đã có PAK VinaGame

III. Video Hướng Dẩn Cài Đặt Game Khi Đã Có Pak VinaGame