Hướng Dẫn Cài Đặt Game


Pacth Game 3,5Gb của Game - Quan Trọng Update Event (Khi đã có Pak VNG)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Pacth Game 26/08/2021 2.0Gb Download

Bản FULL KiemTheTranPhai.Com (Lưu ý: Download xong cần UPDATE thêm FILE 1.9Gb Trên)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Sever Trấn Phái Full 12/08/2021 10.0Gb Download

AutoUpdate của VinaGame

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Tool C++ 05Mb Download
AutoUpdate VinaGame 10Mb Download

Hướng dẫn cài đặt Game khi đã có PAK VinaGame

III. Video Hướng Dẩn Cài Đặt Game Khi Đã Có Pak VinaGame