Phúc Lợi Thẻ Nạp

Nạp thẻ qua các phương thức sau: Khuyến mãi x5 giá trị nạp lần đầu nếu chuyển khoản (VD:100k dc 500k)

Phương thức Hướng dẫn Khuyến mãi
  Bandking
  Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
  50%
  Thẻ cào
  Nạp Trực tiếp qua Webs Hoặc Inbox ADMIN
  0%
  Viettel Pay
  Chuyển tại đại lý Viettel
  50%

Tỉ lệ nạp thẻ: Chưa bao gồm khuyến mãi

Mệnh Giá Số đồng nhận được
  100.000 VNĐ
  1 ức đồng
  200.000 VNĐ
  2 ức đồng
  500.000 VNĐ
  5 ức đồng
  1000.000 VNĐ
  10 ức đồng
  2000.000 VNĐ
  20 ức đồng
  3000.000 VNĐ
  30 ức đồng
  Các mốc tiếp theo
  Nhận đồng tương ứng

Mốc Nạp Khuyến mãi

Mốc nạp Phần thưởng
  100.000 VNĐ
 • 1k Nguyên liệu mỗi loại
 • 05 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Thành Viên Thân Thiết
  • 200.000 VNĐ
 • 2k Nguyên liệu mỗi loại
 • 10 Bùa bảo toàn
 • 1 Rương phi phong ngũ hành
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Đồng

  • 500.000 VNĐ
 • Nhận 1 Già Lam Kinh Nội Công Cấp 10
 • 5k Nguyên liệu mỗi loại
 • 25 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Bạc

  • 1000.000 VNĐ
 • Nhận 1 Già Lam Kinh Ngoại Công Cấp 10
 • 10k Nguyên liệu mỗi loại
 • 50 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Vàng

  • 2000.000 VNĐ
 • Nhận 1 Truyền Kỳ Cấp 10
 • 20k Nguyên liệu mỗi loại
 • 100 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Bạch Kim

  • 3000.000 VNĐ
 • 30k Nguyên liệu mỗi loại
 • 150 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 1

  • 4000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 7
 • 200 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 2

  • 5000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 7
 • 250 Bùa bảo toàn
  • 6000.000 VNĐ
 • 50.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 7000.000 VNĐ
 • 100.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 8000.000 VNĐ
 • 150.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 9000.000 VNĐ
 • 200.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 10000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 9
 • 500 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3
  • 11000.000 VNĐ
 • 200.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 12000.000 VNĐ
 • 200.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 13000.000 VNĐ
 • 200.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 14000.000 VNĐ
 • 200.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 15000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Liên đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Yêu Đái đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Giày đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Bội đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Nón đồng hành Cấp 10

  Lưu ý: Sau mốc 15tr Cứ 1m VNĐ Sẽ nhận được thêm 1 cây vũ khí hạo thiên + 40 Chú văn huyết ngọc
  • 16000.000 VNĐ
 • 200.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 17000.000 VNĐ
 • 200.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 18000.000 VNĐ
 • 200.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 19000.000 VNĐ
 • 200.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 20000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 10
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4
  • 21000.000 VNĐ 22000.000 VNĐ 23000.000 VNĐ 24000.000 VNĐ
 • 200.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 25000.000 VNĐ
 • Kích hoạt bát mạch Kỳ Kinh Cấp 10
  • 26000.000 VNĐ 27000.000 VNĐ 28000.000 VNĐ 29000.000 VNĐ
 • 200.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 30000.000 VNĐ
 • Kích hoạt Thuần Dương Vô Cực Cấp 10
  • 40000.000 VNĐ
 • Kích hoạt Đại Đế Đồ Long Cấp 10