Phúc Lợi Thẻ Nạp

Nạp thẻ qua các phương thức sau: 50% Dành cho Server mới 18/07/2021 - 21/07/2021

Phương thức Hướng dẫn Khuyến mãi
  Bandking
  Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
  20%
  Ví Momo
  Chuyển tiền qua Ví Momo
  20%
  Thẻ cào
  Nạp Trực tiếp qua Webs Hoặc Inbox ADMIN
  0%
  Viettel Pay
  Chuyển tại đại lý Viettel
  20%

Thông tin chuyển khoản

Phương thức Chủ tài khoản Số tài khoản
  Vietcombank
  Nguyễn Minh Tuấn
  0771000572423
  Ví Momo
  Nguyễn Minh Tuấn
  0981324567
  Viettel Pay
  Nguyễn Minh Tuấn
  9704 2292 0261 1005

Tỉ lệ nạp thẻ (Đã bao gồm khuyến mãi)

Mệnh Giá Số đồng nhận được Khuyến mãi 1000%
  100.000 VNĐ
  1000 vạn đồng
  9000v đồng
  200.000 VNĐ
  2000 vạn đồng
  1 ức 8 đồng
  500.000 VNĐ
  5000 vạn đồng
  4 ức 5 đồng
  1000.000 VNĐ
  1 ức đồng
  9 ức đồng
  2000.000 VNĐ
  2 ức đồng
  18 ức đồng
  3000.000 VNĐ
  3 ức đồng
  27 ức đồng
  Các mốc tiếp theo
  Nhận đồng tương ứng
  Km 1000% đồng

Mốc Nạp Khuyến mãi

Mốc nạp Phần thưởng
  100.000 VNĐ
 • 10k Nguyên liệu mỗi loại
 • 100 cam sành
 • 05 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Thành Viên Thân Thiết
 • Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)

   200.000 VNĐ
 • Kích hoạt các Kỹ năng F1
 • 20k Nguyên liệu mỗi loại
 • 200 cam sành
 • 10 Bùa bảo toàn
 • 11 Rương phi phong ngũ hành
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Đồng
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 500.000 VNĐ
 • 50k Nguyên liệu mỗi loại
 • 500 cam sành
 • 25 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Bạc
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 1000.000 VNĐ
 • 100k Nguyên liệu mỗi loại
 • 1000 cam sành
 • 50 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Vàng
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 2000.000 VNĐ
 • 200k Nguyên liệu mỗi loại
 • 2000 cam sành
 • 100 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Bạch Kim
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 3000.000 VNĐ
 • 300k Nguyên liệu mỗi loại
 • 3000 cam sành
 • 150 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 1
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 4000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 7
 • 200 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 2
  Có thể đổi NL mốc nap lấy mãnh ghép khác tỉ lệ 3:1
  (3 nguyện liệu lấy 1 nguyên liệu bất kỳ)
  • 5000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 7
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 7
 • 250 Bùa bảo toàn

  • 6000.000 VNĐ
 • 500.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 7000.000 VNĐ
 • 1.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 8000.000 VNĐ
 • 1.500.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 9000.000 VNĐ
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 10000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 9
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 9
 • 500 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 3
  • 11000.000 VNĐ
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 12000.000 VNĐ
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 13000.000 VNĐ
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 14000.000 VNĐ
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  (Liên hệ ADMIn để nhận Mốc nạp Nguyên liệu)
  • 15000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Liên đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Yêu Đái đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Giày đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Bội đồng hành Cấp 10
 • Kích Hoạt Nón đồng hành Cấp 10
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương 4
  • 16000.000 VNĐ
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 2000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 17000.000 VNĐ
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 3000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 18000.000 VNĐ
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 4000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 19000.000 VNĐ
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 5000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 20000.000 VNĐ
 • Kích Hoạt Nón thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Áo thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Giày thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Vũ khí thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Nhẫn thú cưng Cấp 10
 • Kích Hoạt Bội thú cưng Cấp 10
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 21000.000 VNĐ 22000.000 VNĐ 23000.000 VNĐ 24000.000 VNĐ
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 5000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn
  • 25000.000 VNĐ
 • Kích hoạt bát mạch Kỳ Kinh Cấp 10
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 5000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn

  • 30000.000 VNĐ
 • Kích hoạt Thuần Dương Vô Cực Cấp 10
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 5000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn

  • 40000.000 VNĐ
 • Kích hoạt Đại Đế Đồ Long Cấp 10
 • Khuyến mãi thêm 100% đồng nạp
 • Nhận 5000 Cam sành
 • 2.000.000 Nguyên liệu tùy chọn